Pojednanie polsko-ukraińskie

19 czerwca 2023

Św. Jan Paweł II w 2017 roku został ogłoszony Patronem Pojednania polsko-ukraińskiego.

Kościelne obchody 80. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej odbędą się w Polsce i na Ukrainie 7, 8 i 9 lipca br., a towarzyszyć im będzie ogłoszenie wspólnego orędzia „Przebaczenia i pojednania” Kościoła katolickiego w Polsce, Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie. Do oczyszczenia i przebaczenia wciąż zapraszał nas Polaków i Ukraińców, św. Jan Paweł II, niestrudzony orędownik prawdy i pokoju.

Z tej okazji Katolicka Agencja Informacyjna organizuje 19 czerwca specjalną sesję dla dziennikarzy, podczas której o dotychczasowym procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego mówić będą historycy i duchowni. Przedstawiony zostanie również szczegółowy program tegorocznych obchodów.

PROGRAM SESJI

Marcin Przeciszewski, Katolicka Agencja Informacyjna: otwarcie sesji

Prof. Grzegorz Motyka, Polska Akademia Nauk: Zbrodnia Wołyńska w świetle badań historycznych

Ks. mitrat Stefan Batruch, Ukraiński Kościół Greckokatolicki: Główne etapy pojednania polsko-ukraińskiego na płaszczyźnie kościelnej. Zapowiedź ogłoszenia „Orędzia przebaczenia i pojednania”

Dr Adam Hlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej: Rola Kościołów w procesie przebaczenia i pojednania polsko-ukraińskiego, na tle procesu pojednania polsko-niemieckiego.

Prof. Jurij Szapował, Instytut Studiów Politycznych i Etnicznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy im. I.F. Kurasa: Wołyń 1943: jak badać i jak zapamiętywać?

Red. Krzysztof Tomasik, Katolicka Agencja Informacyjna: Rola Kościołów życiu współczesnej Ukrainy.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, przedstawiciel rodzin pomordowanych podczas ludobójstwa na Wołyniu: Apel rodzin Ofiar Ludobójstwa do episkopatów Polski i Ukrainy.

Zgłoszenia udziału zawierające imię, nazwisko i nazwę redakcji, prosimy przesyłać na adres: centrummedialne@ekai.pl do 19 czerwca (poniedziałek) do godz. 10.00.

Wydarzenie będzie także transmitowane na kanale Katolickiej Agencji Informacyjnej na YouTube.

https://www.ekai.pl/kai-zaprasza-na-sesje-80-rocznica-zbrodni-wolynskiej-pojednanie-polsko-ukrainskie/?fbclid=IwAR0HMPfl_-YDzo2GHp0RdZl8GFIkhP5IiVaZg7EhW_1XSMkyUQRGb0xEOQs