Dotacja na zabezpieczenie domów pomocy społecznej ze środków budżetu państwa

12 pażdziernika 2021

Informujemy, że Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM w Prałkowcach uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 19 527,00 zł na „wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, tj. na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia” zgodnie z umową Nr S-III.3111.130/2021 pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Przemyskim z dnia 28 września 2021 roku. Dom zapewnia wkład własny w wysokości 20%. Okres realizacji zadania do 31 grudnia 2021 roku.