Jubileusz 100-lat życia Pani Janiny

16 maja 2024 roku

Wyjątkowa i piękna uroczystość, która nie zdarza się często. 100 lat życia to piękny wiek i tylko nielicznym dane jest doczekać tak zacnego jubileuszu. Tego niesamowitego daru doświadczyła Pani Janina mieszkanka Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach, która 12 maja 2024 r. obchodziła swoje 100 urodziny.

Z tej okazji dostojną Jubilatkę odwiedzili 16 maja 2024 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, Wójt Gminy Krasiczyn Krzysztof Dobrowolski, Wicestarosta Powiatu Przemyskiego Jan Janusz, Dyrektor PCPR Jolanta Jabłońska, Kierownik GOPS Krasiczyn Elżbieta Herbut, przedstawicielki ZUS którzy w imieniu własnym oraz całej społeczności województwa Podkarpackiego złożyli najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyli listy gratulacyjne wraz z bukietami kwiatów i słodkimi upominkami wyrobów regionalnych.

Szanownej Jubilatce najserdeczniejsze życzenia i gratulacje przekazane zostały również przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Dopełnieniem tej niecodziennej uroczystości było wzniesienie toastu za zdrowie Jubilatki, podczas którego odśpiewano ,,200 lat''.

Pani Janina, pomimo swojego zacnego wieku cieszy się dobrą formą i zdrowiem. Recepty na długowieczność nie podaje, a nawet nie odczuwa swego wieku mówiąc, iż czuje się jakby miała zaledwie 50 lat. Podziękowania złożyła również Rodzina Jubilatki – córka Barbara, która doceniła przyjazną atmosferę Domu, wzajemny szacunek i bardzo dobrą opiekę. To stąd bierze się radość życia Pani Janiny oraz życzliwość dla ludzi. Z wielkim wzruszeniem dziękowała za opiekę nad mamą Siostrom i personelowi Domu.

Jubileusz to również radość dla Sióstr, pracowników i mieszkańców Ekumenicznego Domu, tym bardziej iż w tym roku mieszkają u nas trzy osoby w wieku 100 lat, co jest naprawdę rzadkością i świadczy o zaangażowaniu personelu w pomoc i wsparcie naszych Seniorów.