Wyjątkowa Delegacja

20.12.2021

Z inicjatywy pełnomocnika Wojewody Podkarpackiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych Małgorzaty Majka-Onyszkiewicz oraz Delegacji Lwowskiej Administracji 20 grudnia 2021 roku w Prałkowcach odbyło się spotkanie z mieszkańcami narodowości ukraińskiej przebywającymi w Ekumenicznym Domu Pomocy Społecznej. Dyrektor s. dr Irena Drozd przywitała Gości, przy okazji składając podziękowania Wojewodzie Podkarpackiemu Ewie Leniart za dobrą współpracę i wsparcie, szczególnie w trudnym czasie pandemii.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Delegacja wręczyła seniorom upominki, a ze Lwowa przywieziono na pamiątkę haftowany materiał na obrusy do jadalni mieszkańców oraz diducha (snop z kłosów różnorodnych zbóż ozdobiony suszonymi kwiatami), który w tradycji wschodniosłowiańskiej, zgodnie ze zwyczajem, wykorzystywany jest w domach do świątecznej dekoracji. Przedstawicielom władz obu Państw towarzyszył Konsul Honorowy Aleksander Baczyk. 

Podczas spotkania, podkreślono potrzebę podtrzymywania współpracy i wzajemnej pomocy, w kultywowaniu tradycji oraz wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego.