Życie trwa...

17 kwietnia 2022

Życie trwa ... odradza się no nowo ... obumiera i ożywa…

bo Życie trwa wiecznie !!!

OTCHŁAŃ AD 2022

Powiedziano: Chrystus zstąpił do piekieł

w Buczy Borodiance Mariupolu.

Gdzie jesteś? Gdzie ta otchłań?

O ile głębiej niż dno, na które poszedł przeklęty okręt wojenny?

Jak daleko od zbrodniczego grymasu na Kremlu? [...]

Boże w ciemności, Boże w ludzkiej śmierci,

rozwiąż spętane ręce,

wyjmij kule z tyłu czaszki,

otwórz oczy, które za dużo widziały.

(Ks. Alfred Wierzbicki)