Open space

26 czerwca 2024

W Rzeszowie 26 czerwca 2024 roku odbyła się Konferencja Open Space „Synergia dla Społeczności: Nowe Horyzonty w Rozwoju Usług Społecznych i Ekonomii Społecznej”. Wydarzenie towarzyszące, IV Kongres Centrów Usług Społecznych, zorganizowane przez Krajowe Forum CUS, trwało dwa dni i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony zaproszonych gości oraz prelegentów z całej Polski. Konferencja była doskonałą okazją do prezentacji innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z kluczowymi działaniami realizowanymi w ramach projektu „Społeczna równowaga”. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk oraz propozycje nowych kierunków działań w sektorze usług społecznych były głównymi punktami programu. Stworzono również przestrzeń do dyskusji na temat potrzeb i przyszłości usług społecznych i ekonomii społecznej na Podkarpaciu, w której wzięła udział Dyrektor EDPS dr Irena Anna Drozd. Zaprezentowano innowacyjne rozwiązania w zakresie rehabilitacji seniorów.

Wśród zaproszonych prelegentów i gości:

dr hab. Marek Rymsza – Doradca Prezydenta RP, Przewodniczący Rady ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju, Przewodniczący Rady Programowej ds. CUS, który omawiał ideę upowszechniania Centrów Usług Społecznych w drugiej fazie zmiany systemowej,

Andrzej Radniecki – Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, który omówił współpracę Centrów Usług Społecznych z sektorem ekonomii społecznej.