Obecność, która trwa...

19 stycznia 2022

"Kiedy w wodach Jordanu byłeś chrzczony Panie, wówczas objawiła się Trójca Święta, Bóg Ojciec wygłosił o Tobie świadectwo, nazywając Cię umiłowanym Synem, Duch zaś w postaci gołębicy potwierdził autentyczność słów Ojca. Chwała Tobie, Chryste, bowiem objawiłeś się i oświeciłeś świat."