Święta Bożego Narodzenia spędzone razem

24.12.2017

W Ekumenicznym Domu Pomocy Społecznejrozpoczęło się świętowanie Bożego Narodzenia uroczystą Mszą Św. w Kaplicy Bożego Miłosierdzia pod przewodnictwem ks. Stanisława Bartmińskiego.

Następnie mieszkańcy Domu zebrali się na uroczystej wigilii, śpiewając kolędy i dzieląc się radością bycia razem. Mieszkańcy wspominali wspólne świętowania, kiedy społeczności jednej miejscowości, a różnych obrządków, wzajemnie odwiedzali się podczas świąt, darząc szacunkiem i wdzięcznością. Podczas wigilijnego posiłku roznosił się śpiew kolęd w języku polskim i ukraińskim. Cieszmy się jednością w różnorodności, bo

Z NAMI BÓG !