Spotkanie Młodych

29 września 2023

W Ekumenicznym Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach miało miejsce spotkanie młodzieży z Kolegium Europejskiego w Natolinie, studentów i studentek w ramach programu akademickiego i promocji im. Madeleine Albright. Była to dla nich pierwsza wizyta studyjna, odwiedzin terenów dawnej Galicji, dzięki której mogli poznać jej bogatą historię i wielokulturowe dziedzictwo oraz dowiedzieć się więcej o aktualnej sytuacji na granicy z Ukrainą.


Z tej okazji wystąpienie na temat Kościoła Greckokatolickiego w Galicji przygotował ks. dr Stefan Batruch, a s. dr Anna Irena Drozd przedstawiła działalność Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach w kontekście historii pogranicza.

Serdecznie dziękujemy za współpracę.