Spotkania międzypokoleniowe

17 kwiecień 2024

Mieliśmy przyjemność gościć u siebie grupę młodzieży w ramach programu Study Tours to Poland. Celem wizyty było zapoznanie młodzieży z historią powstawania EDPS oraz z dobrymi praktykami pracy i opieki nad starszymi osobami, niepełnosprawnymi, które są realizowane w naszym ośrodku. Zorganizowane zostało spotkanie międzypokoleniowe, na którym Seniorzy podzielili się swoim doświadczeniem życiowym.

Na spotkaniu dyrektor s. dr Irena Anna Drozd zaprezentowała główny cel działania Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej wraz z Centrum Rehabilitacji i Ośrodkiem Szkolenia. Omówiła aktualnie realizowane projekty, w tym pomoc dla uchodźców z Ukrainy oraz działania pomocowe dla dzieci i sierot przy współpracy Fundacji „Wsparcie & Nadzieja” z Fundacją Isabella z USA.

Wierzymy, że dostarczenie wiedzy na temat profesjonalnej opieki nad seniorami może znacząco przyczynić się do rozwoju podobnych standardów w innych krajach Europy Wschodniej, w tym w Ukrainie.

Dziękujemy ks. Stefanowi Batruchowi, Prezesowi Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza z Lublina, za współpracę w realizacji projektu.


To była już kolejna wizyta studyjna studentów z Europy. Study Tours to Poland to cykliczne programy edukacyjne skierowane do młodzieży studenckiej z Europy Wschodniej. W ramach spotkań studenci biorą udział w wizytach studyjnych w całej Polsce. Wizyty odbywają się w kilkunastoosobowych grupach dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Studenci aplikują do udziału w programie indywidualnie w ramach konkursu. W ramach programu Polskę odwiedza rocznie ponad 200 osób.

Celem STP dla studentów jest dzielenie się doświadczeniem w różnych aspektach życia społecznego w Polsce, przedstawienie mechanizmów przemian systemowych, a także obecności w strukturach europejskich. Bardzo ważne jest zapoznanie z sektorem organizacji pozarządowych i wszelkich form aktywności obywatelskich.

https://studytours.pl/studenci/