Podarujmy sobie obecność

17 lutego 2022

Każdy z nas potrzebuje wsparcia, pomocy, dobrego słowa.
Świadomość, że tuż obok jest ktoś, na kogo możesz liczyć, jest bezcenna.

Oprócz personelu pielęgniarsko-opiekuńczego mieszkańcy otaczają się wzajemnie życzliwością, ciepłem i zrozumieniem. Towarzyszą sobie w trudnych momentach osłabienia. Dzięki temu czujemy się potrzebni, niezależnie od wieku.
Podarujmy sobie obecność i dobre słowo.