Ośrodek Szkolenia

Misją jest wspieranie rozwoju i podnoszenie kwalifikacji pracowników kadry pomocy społecznej oraz innych zawodów poprzez dostarczanie specjalistycznych usług szkoleniowych najwyższej jakości.

Zobacz więcej Zamów konsultację

Oferta szkoleniowa

Szkolenia dla opiekunów osób starszych

W ośrodku realizujemy szkolenia dla opiekunów osób starszych w zakresie: asystent osoby niepełnosprawnej, opieka nad osobami z otępieniem, z zaburzeniami psychicznymi, komunikacja z seniorem, warsztaty terapii zajęciowej, techniki transferu pacjenta oraz podobne, zależnie od potrzeb uczestników. Kursy umożliwiają uzyskanie nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim umiejętności.

Szkolenia dla pielęgniarek

Kursy dla pielęgniarek i położnych umożliwiają zdobycie kwalifikacji zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) mających na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Szkolenia dla fizjoterapeutów

W ramach zdobycia dodatkowych kwalifikacji realizowane są szkolenia dla fizjoterapeutów z zakresu PNF, NDT-Bobath dla dorosłych, manualny drenaż limfatyczny, terapia manualna, kinesiology taping oraz wiele innych prowadzonych przez instruktorów dziedziny.

Szkolenia różne

Organizujemy kursy i szkolenia o zakresie tematycznym zgodnym z Państwa potrzebami. Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju oferty i serdecznie zapraszamy do współpracy.

Terminy Szkoleń

Nazwa Szkolenia
Prowadzi
Data
Wiedza i umiejętności na stanowisku pracy z zakresu BHP
Janusz Kasyan
10-11 luty 2022
Komunikacja z osobami w wieku podeszłym i chorymi
prowadzący
data
Opieka nad osobami z demencją, otępieniem Alzheimerem
prowadzi
data