Odwiedziny Min. Krzysztofa Michałkiewicza w Prałkowcach

05.01.2018

Siostry oraz mieszkańcy Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej mieli przyjemność gościć 05 stycznia 2018 roku przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w osobie Sekretarza Stanu Krzysztofa Michałkiewicza wraz z dyrektorem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Mirosławem Przewoźnikiem oraz gośćmi Wicewojewodą Podkarpackim Piotrem Pilch i Posłem Andrzejem Matusiewiczem.

Delegacja miała możliwość obejrzeć dom, w którym na co dzień mieszka 70 osób starszych i somatycznie chorych oraz centrum rehabilitacji, z którego usług korzystają nie tylko mieszkańcy domu, ale również osoby potrzebujące wsparcia medycznego w zakresie rehabilitacji z terenu powiatu przemyskiego.

Minister Krzysztof Michałkiewicz serdecznie podziękował Siostrom oraz pracownikom Domu za posługę wśród osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.