Odszedł ks. Stanisław Bartmiński

18 kwiecień 2024

Zmarł ks. Stanisław Bartmiński 18 kwietnia 2024 roku - proboszcz parafii rzymsko - katolickiej w Krasiczynie (1970-2008). Tematyka ukraińska, kwestie tolerancji i współpracy były jego tematem przewodnim w organizowanych konferencjach, odczytach, koncertach, dożynkach. Z jego inicjatywy odbywały się kolonie dla dzieci z rodzin polskich i polsko - ukraińskich z Ukrainy oraz akcje charytatywne "Pomoc Ukrainie". Od lat gromadził materiały etnograficzne z terenów pogranicza, których część została już opublikowana. Aktywnie współpracował z Siostrami i odwiedzał mieszkańców Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach pełniąc posługę duszpasterską. Odprawiał Msze Święte, dzielił się dobrym słowem i bezinteresownie wspierał to dzieło. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.


Nagrodzony:
• w ramach zasług dla społeczności archidiecezjalnej został odznaczony godnością kanonika honorowego Jarosławskiej Kapituły Kolegiackiej (tytuł prałata) • Nagrodą Polcul Foundation (1991), • dyplomem uznania za zasługi dla ochrony dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce z rąk ambasadora Izraela (2007) • tytułem Człowiek Roku 2001 w kategorii Osobowość Roku 2001 dziennika Nowiny, • tytułem Podkarpacki Dziennikarz Roku 2003, jako redaktor Wieści Krasiczyńskich, • nominowany do Nagrody Pojednania za działalność na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego, • laureat nagrody im ks. Romana Indrzejczyka za działalność na rzecz rozwoju polsko-żydowskiego • Honorowany Obywatel Gminy Krasiczyn (2006)