Nasz Dom

Prałkowce to malownicza miejscowość w Gminie Krasiczyn, województwa podkarpackiego, gdzie funkcjonuje jedyny w Polsce Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi, usytuowany w Parku Pogórza Przemyskiego i otoczony pięknym krajobrazem.

Działalność Domu to przede wszystkim pomoc społeczna oraz charytatywna, socjalna, rehabilitacyjna. Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM.

dom
kafejka

Mieszkańcami naszego Domu są ludzie przeżywający jesień swojego życia, osoby starsze, chore i niepełnosprawne, którym po wielu doświadczeniach życiowych, zapewniamy opiekę w zakresie potrzeb bytowych: zamieszkanie, wyżywienie, utrzymanie czystości, jak również w zakresie potrzeb opiekuńczych i wspomagających, według obowiązujących standardów.

Mieszkańcy mają do dyspozycji obiekt w pełni przystosowany do potrzeb ludzi starszych i chorych. Pokoje pensjonariuszy - jedno i dwuosobowe - wyposażone są w łazienki dostosowane do osób niepełnosprawnych oraz niezbędne meble.

W obiekcie do dyspozycji mieszkańców są windy i podjazdy dla niepełnosprawnych. Obiekt pozbawiony barier architektonicznych umożliwia swobodne poruszanie się pensjonariuszy za pomocą balkoników lub na wózkach inwalidzkich.

Wewnątrz zabudowy segmentów został utworzony wewnętrzny ogród – patio, który pozwala pensjonariuszom na co dzień korzystać ze spacerów na świeżym powietrzu. Szerokie korytarze i przestrzenne hole tworzą wygodną, życiową przestrzeń oraz domowy klimat.

Mieszkańcy, w miarę swoich potrzeb, mają do dyspozycji pomieszczenia do wypoczynku, oranżerię, salę terapii zajęciowej, salę multimedialną, bibliotekę oraz kawiarenkę.

opieka