Jubileusz 20-lecia

20 listopada 2023

Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Prałkowcach prowadzi greckokatolickie Zgromadzenie Sióstr Służebnic Najświętszej Maryi Panny. Idea jego powstania zrodziła się w 1992 r., kiedy przypadała setna rocznica istnienia zgromadzenia. Plac pod budowę poświęcił 18 kwietnia 1999 r. abp Jan Martyniak, ówczesny metropolita przemysko-warszawski Kościoła Greckokatolickiego. Dwa miesiące później ruszyły prace budowlane. Dom rozpoczął swoją działalność 23 grudnia 2003 r., jednak zakończenie budowy całego projektu nastąpiło dopiero w 2011 r.


Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle chorych. Dysponuje łącznie 70 miejscami. Dom jest w pełni wyposażony, a kaplica pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia jest zwieńczeniem tego dzieła. Z ramienia zgromadzenia budowę prowadzili: s. Mirosława Skiba, s. Zofia Łebedowicz, s. Anna Drozd i ks. mitrat Stefan Batruch.
Przy domu działa również Centrum Rehabilitacji im. Bł. Josafaty, w którym świadczone są specjalistyczne usługi rehabilitacyjne. Mogą z nich korzystać nie tylko pensjonariusze, ale również osoby z okolic.

W 2000 r. przy domu powołana została Kapituła Pojednania Polsko-Ukraińskiego, której celem jest promowanie i nagradzanie postaw ludzi, organizacji i instytucji, wprowadzających nową jakość we wzajemne relacje polsko – ukraińskie.

https://www.ekai.pl/ekumeniczny-dom-pomocy-spolecznej-w-pralkowcach-ma-juz-20-lat/