20-lecie działalności EDPS

18 listopada 2023

W tym roku Dom obchodzi swoje 20-lecie. Budowę rozpoczęto w 1999 roku, a od 23 grudnia 2003 roku dom zaczął przyjmować pierwszych mieszkańców. Z tej okazji, w święto Błogosławionej Josafaty (współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM) pod przewodnictwem Metropolity Abp. Eugeniusza Popowicza oraz licznie zebranych prezbiterów, mieszkańców, przyjaciół domu i gości odbyło się nabożeństwo. Po nim hierarcha wręczył wyróżnienia osobom najdłużej zaangażowanym w działalność Domu: s. Jarosławie, s. Włodzimierze, s. Kasjanie, s. Emanueli, s. Katarzynie, s. Markjanie, s. Justynie oraz pracownikom Ani Michałuszko, Dorocie Raczkowskiej-Śmigiel, Janinie Romaniec, Eli Sosa, Michałowi Koszykowskiemu i Włodzimierzowi Dorosz.


Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Prałkowcach koło Przemyśla jest efektem wieloletniej pracy Sióstr Służebnic w Polsce w obszarze opieki nad chorymi i potrzebującymi pomocy. Doświadczenie zdobywane przez wiele lat, pozwoliło wypracować własny model wsparcia osób starszych, niepełnosprawnych. W Domu mieszka 70 osób, a najstarsza mieszkanka kilka dni temu skończyła 100 lat (w Ekumenicznym Domu mieszka już 18 lat).

Warto zauważyć, iż wśród mieszkańców Domu są obywatele Polski różnych narodowości i wyznań: grekokatolicy, rzymskokatolicy, prawosławni, protestanci i wyznania Mojżeszowego, a także osoby poszukujące swojej tożsamości religijnej. Od 24 lutego 2022 roku mieszkają również Obywatele Ukrainy, którzy ze względu na działania wojenne w Ukrainie zmuszeni byli uciekać i szukać schronienia. W tej mozaice wyznaniowej wszyscy doświadczają bogactwa różnorodności tradycji i kultur, przez co dom łączy w sobie aspekt opieki oraz tolerancji wyznaniowej i pojednania narodów. Siostry, mając świadomość, iż człowiek jest jednością ciała, ducha i psychiki, wypracowały program wsparcia ludzi chorych, który uwzględnia potrzeby nie tylko materialnie, ale zwłaszcza duchowe i psychiczne.

W ciągu 20 lat istnienia właśnie na pograniczu, gdzie granice bardzo często są swoistymi „bliznami historii”, celem Domu jest nie tylko zapewnienie fachowej opieki medycznej, ale zbliżenie ludzi zróżnicowanych etnicznie i religijnie, pokonywanie barier i tworzenie atmosfery porozumienia i wzajemnego poszanowania, pomimo odrębności narodowej.

Dziękujemy wszystkim przyjaciołom, darczyńcom, którzy wspierali nas w tym czasie i razem tworzymy atmosferę jedności i współpracy.