Dziękujemy Fundacji Biedronki

19.12.2021

Serdecznie dziękujemy za przekazanie świątecznych darów dla  podopiecznych i personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach. Moment, gdy uświadamiamy sobie, że Ktoś o nas pamięta jest ogromnym wsparciem i dodaniem sił do codziennych wyzwań z chorobą, cierpieniem, niepełnosprawnością i upływającym czasem.

Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom FUNDACJI BIEDRONKI za zaangażowanie i włożony trud, wysiłek związany z przekazaniem produktów, przygotowaniem dokumentacji, logistyką przedsięwzięcia, a ZARZĄDOWI FUNDACJI za pomysł i zauważenie tych, którzy bardzo potrzebują ciepła i pamięci o nich.

DZIĘKUJEMY !!!