Regulamin

Drukuj

 

 

Cel Kapituły :

 

Zadania Kapituły :

 

Zasady działania :

- informuje członków Kapituły o wszelkich inicjatywach i podejmowanych działaniach

- zbiera wnioski kandydatów do nagrody

- koordynuje sprawy związane z korespondencją Kapituły

- odpowiada za koordynację uroczystości wręczenia nagród

 

Warunki wyłaniania i nagradzania kandydatów do Nagrody