Regulamin

Drukuj

 

 

Cel Kapituły :

  • promowanie i nagradzanie postaw ludzi, organizacji i instytucji, wprowadzających nową jakość we wzajemne relacje polsko – ukraińskie

 

Zadania Kapituły :

  • wyłanianie laureatów Nagrody Pojednania

  • obserwacja wydarzeń i inspirowanie postępu w procesach zachodzących w stosunkach polsko -ukraińskich ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza oraz zajmowanie stanowiska wobec istotnych zdarzeń

  • współpraca z ludźmi i organizacjami działającymi na rzecz pojednania polsko – ukraińskiego

 

Zasady działania :

  • Sekretariat Kapituły – pełni funkcję wykonawczą m.in.:

- informuje członków Kapituły o wszelkich inicjatywach i podejmowanych działaniach

- zbiera wnioski kandydatów do nagrody

- koordynuje sprawy związane z korespondencją Kapituły

- odpowiada za koordynację uroczystości wręczenia nagród

  • Decyzje Kapituły podejmowane są kolegialnie

  • Miejsce spotkań Kapituły lub Sekretariatu będzie wyznaczane według potrzeb

 

Warunki wyłaniania i nagradzania kandydatów do Nagrody

  • Prawo do zgłaszania kandydatów do nagrody mają : organizacje społeczne, osoby prywatne, organizacje samorządowe.

  • Kapituła wybiera Laureatów poprzez głosowanie wszystkich członków

  • Nagrodę otrzymują dwie osoby – jedna ze strony polskiej, druga – ze strony ukraińskiej. Kapituła może przyznać również nagrodę zespołową.

 

 

Joomla 2.5 Templates designed by Website Hosting